Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000           
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik           
Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001           
Odlok o odmeri in plačilu komunalnega prispevka za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik           
Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrovnik           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava           
Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik-Kétnyelvű Általános iskola Dobronak           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000           
Sklep o začasnem finaciranju Občine Dobrovnik za leto 2001           
Sklep o določitvi cene programa v vzgojno-varstvenem zavodu DOŠ Dobrovnik-KÁI Dobronak enota vrtec Dobrovnik-Dobronaki Óvoda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor