Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2019            ELRENDELŐ HATÁROZATOT A TELEKBÉRI DÍJ ÉRTÉKPONTI MEGHATÁROZÁSÁRÓL DOBRONAK KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-AS ÉVBEN
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2019            HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2019-BEN
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda za leto 2019            HATÁROZAT A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZELVEZETÉS DÍJA SZUBVENCIONÁLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 2019-BEN
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrovnik v obdobju januar – marec 2019            HATÁROZAT DOBRONAK KÖZSÉG IDEIGLENES FINANSZÍROZÁSÁRÓL A 2019. JANUÁR-MÁRCIUSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN
Odlok o pokopališkem redu v občini Dobrovnik           
IDEGENFORGALMI ÉS PROMÓCIÓS ADÓKRÓL SZÓLÓ           
Rendelet Dobronak község temetői rendjéről           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrovnik            
Izidi glasovanja za župana v Občini Dobrovnik            DOBRONAK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI
Razpis lokalnih volitev 2018           
Razpis lokalnih volitev 2018           
DOBRONAK KÖZSÉG 2018-AS ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2018           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrovnik             Határozat a helyhatósági választások választási kampánya költségeinek részbeni megtérítéséről Dobronak Községben
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu Pikapolonica Dobrovnik            Határozat a dobronaki katicabogár óvoda nevelési és gondozási programja gazdasági árának meghatározásáról
Ugotovitveni sklep - št. podpisov           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrovnik           
Razpis volitev za člane Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor