Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica za leto 2009           
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica za leto 2008           
Sklep o začetku postopka spremembe meje naselij Zgornji Porčič in Spodnji Porčič in posledično spremembe občinske meje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah            
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o priznanjih in nagradah občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o financiranju političnih strank v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Pravilnik o sofinanciranju obnove in vzdrževanja objektov naravne in kulturne dediščine ter sofinanciranju nekaterih drugih programov in projektov s področja naravne in kulturne dediščine v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Pravilnik o kratkotrajnem najemu prostorov kulturnega doma v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o spremembi Poslovnika občinskega sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o spremembi Statuta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o občinskih cestah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanje pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Pravila za izvolitev predstavnika občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor