Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o grbu in zastavi občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah z grafično prilogo            
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2009            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Pravilnik o sofinanciranju nakupa malih čistilnih naprav v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Program varnosti občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o sprejemu programa varnosti občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Cenik uporabnine športnih objektov občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen letne najemnine za grobove, uporabe mrliške vežice in za pokritje stroškov za ureditev grobnega mesta na pokopališču v Sveti Trojici v Slovenskih goricah            
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec »OŠ Sveta Trojica« v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2008-2013            
Odlok o spremembi odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračilo in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu OŠ Sv. Trojica            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor