Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2009           
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010            
Pravilnik o štipendiranju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu OŠ Sveta Trojica v Slov. goricah            
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart (za občino Sveta Trojica)           
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Sveta Trojica v Slovenskih goricah (kot nosilka in prijaviteljica), Benedikt, Cerkvenjak, Juršinci, Lenart, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Trnovska vas (v nadaljevanju: soinvestitorke)           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2008           
Sprememba in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Spremembo in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor