Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Stari Porčič v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena– k.o. Stari Porčič v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Spodnje Verjane v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Zgornje Verjane v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Zgornji Porčič v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena– k.o. Zgornje Verjane v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena– k.o. Spodnje Verjane v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena– k.o. Zgornji Porčič v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o obročnem odplačilu komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011            
Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Sv. Trojica v Slov. goricah           
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor