Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Tehnični popravek odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o imenovanju člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Lenart v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012            
Spremembe odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011            
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«            
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet knjižice v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, k.o. Gočova v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o določitvi ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sv. Trojica            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Sv. Trojica – Pot v Dobravo « v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2011 v občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Popravek sklepa občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v Volilno komisijo za volitve predstavnikov v Svet zavoda v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor