Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014            
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013            
Sklep o določitvi ekonomske cene v Osnovni šoli in vrtcu Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o občinskih cestah v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2012 v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Zg. Porčič v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o turistični taksi v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Zg. Senarska v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z določitvijo vodarine in omrežnine iz sistema Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012 ter poročila o izvajanju te dejavnosti za leto 2011 v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2012           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, k.o. Sp. Senarska v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Zaključni račun Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2011            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor