Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Predlog Sklepa o soglasju k Posebnim strokovnim podlagam urbanistične zasnove ekološkega naselja Sv. Trojica, na območju gradbenih parcel štev.: *22, 138, 140,.141, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153 in 172/3, vse k.o. Gradišče           
Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa »KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJA SENARSKA«           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor