Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Predlog rebalansa Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Predlog pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013 in 2014 (št. 4)           
Predlog sklepa o soglasju k prodaji stanovanja na naslovu Trojiški trg 20           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o spremembi programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013 in 2014           
Predlog Sklepa o oblikovanju območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice           
Predlog Sklepa o spremembi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2013 in 2014 (št. 3)           
Predlog Sklepa o soglasju k prodaji nepremičnine parc. št. 723/2, k.o. Osek           
Predlog Sklepa o sprejemu revidiranega letnega poročila Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2012           
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Odloka o subvencioniranju cen storitv obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah           
Predlog Tehničnega popravka Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor