Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015           
Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Tehnični popravek Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah            
Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poročilo o izidu rednih volitev župana v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricahPoslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sprememba statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2014           
Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014            
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Komunalnega podjetja Ptuj d.d. na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014            
Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014            
Zaključni račun proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013            
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor