Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o imenovanju Razvojnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice           
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2014           
Predlog Spremembe Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšani postopek           
Predlog Sklepa o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - skrajšani postopek           
Predlog Letnega program športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah – prva obravnava           
Predlog Letnega program za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »VODOVOD GOČOVA-GOČOVSKI VRH (Vodovod Gočova)«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor