Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Knjižnice           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – k.o. Zgornji Porčič           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 – 2020           
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in v volilno komisijo za volitve predstavnikov v svet zavoda           
Sklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica«           
Popravek Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2015           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2015           
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica za leto 2014           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah za leto 2015           
Zaključni račun Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o imenovanju podžupanje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor