Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o pravilih in cenik najema prireditvenega šotora in odra           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za programsko obdobje 2015 - 2020            
Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016           
Predlog Sklepa o seznanitvi s pregledom varnostne situacije na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v prvem polletju leta 2015           
Predlog Sklepa o sprejetju cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru in najema brunarice ob jezeru           
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2015/2016           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Južni del naselja Sveta Trojica«           
Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016           
Predlog Zaključnega računa Proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014           
Predlog Sklepa o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči družini na domu            
Predlog Letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor