Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Gočova           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter cen storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor