Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 - druga obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 - druga obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018 - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017 - prva obravnava           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje ob rebalansu proračuna 2016           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Predlog Sklepa o sprejemu cene najema objekta brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico            
Predlog Sklepa o oddaji stvarnega premoženja »brunarica ob jezeru in piknik prostorov pod brunarico« v uporabo            
Predlog Sklepa o sprejemu cene najema objekta počitniški apartma ob jezeru            
Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja za leto 2015 in 2016            
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica            
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2016/2017            
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter cen storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Predlog Sklepa o soglasju k dolgoročni zadolžitvi občinskega proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 in 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor