Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - prva obravnava           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Predlog Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018           
Predlog Sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2017/2018           
Predlog Sklepa o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d. na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah - druga obravnava           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016           
Predlog Letnega programa športa v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017           
Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah - prva obravnava            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor