Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Poročilo o izidu rednih volitev župana v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Gradišče v Slovenskih goricah           
Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o pokopališkem redu v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST-3 Trško jedro v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP OS-4 »RŠC Osek« v naselju Osek v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST-13 »gospodarska cona Petrol« v naselju Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP SS-2 »Rtc Dobrava« v naselju Spodnja Senarska v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu jezera pri Sv. Trojici           
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah           
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor