Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šalovci           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šalovci           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci           
Odlok o občinskih cestah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 1999           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998           
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci           
Odlok o turistični taksi v Občini Šalovci           
Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci           
Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Šalovci           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Šalovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka v Občini Šalovci – za naselje Šalovci           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Šalovci           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Šalovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka v Občini Šalovci – za naselje Dolenci           
Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 1999           
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Dolenci           
Odlok o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Šalovci           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šalovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor