Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2003           
Odlok o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2002           
Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šalovci           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne voliltve 2002 v Občini Šalovci           
Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda           
Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Šalovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2001           
Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2002           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor