Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2005           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2005           
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2004           
Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci           
Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004–2006           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2003           
Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2004           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2004           
Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor