Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Šalovci           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2008           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Šalovci           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2008           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v Občini Šalovci           
Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2007           
Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šalovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2006           
Sklep o določitvi letnega povračila za urejanje in vzdrževanje pokopališč v Občini Šalovci za leto 2007           
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šalovci           
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«           
Sklep o imenovanju podžupana           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2007           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Šalovci           
Odlok o podelitvi javnega pooblastila v Občini Šalovci           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šalovci           
Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor