Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2011           
Sklep o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2010           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci           
Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v Občini Šalovci           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010           
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člana občinskega sveta – predstavnika madžarske narodne skupnosti           
Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člane sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 24. 10. 2010           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci           
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča           
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci           
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2009           
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šalovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor