Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2013           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar-marec 2013           
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Šalovci           
Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev           
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor