Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2015           
Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2016           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplotne energije           
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci           
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci           
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2015           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april-junij 2015           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu           
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uporabi kulturnih dvoran v Občini Šalovci            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor