Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2015           
Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šalovci           
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju januar–marec 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šalovci            
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šalovci za programsko obdobje 2016–2020           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016           
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci           
Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2016           
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu           
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor