Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april – junij 2019           
R endelet a helyszíni ellenőrzések költségeinek meghatározásáról           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve           
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu           
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci           
Rendelet a Šalovci Turisztikai, Sport és Kulturális Intézet nevű közintézet megalapításáról           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci           
Rendelet Šalovci község idegenforgalmi és promóciós adójáról           
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Šalovci           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor