Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj           
Odlok o simbolih Občine Črnomelj           
Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996           
Odlok o komunalnih taksah v Občini Črnomelj           
Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza           
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Črnomelj           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj v letu 1996           
Odlok o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj           
Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj           
Odlok o odpravi imena naselja Kočevje in priključitvi območja tega naselja k mestu Črnomelj           
Odlok o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor