Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999           
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa           
Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi krajinskega parka Lahinja           
Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. faza           
Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah odloka o režimu na območju ob reki Kolpi           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor