Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Glasbena šola Črnomelj“           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj           
Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999           
Statut Občine Črnomelj           
Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi           
Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Črnomelj           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1998           
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju           
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Črnomelj           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj           
Program priprave A) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 B) spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – II. faza           
Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor