Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o uskladitvi cen ravnanja z odpadki v Občini Črnomelj in Semič           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«           
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2004           
Sklep o statusu zemljišč v splošni rabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj           
Sklep o upravljanju Krajinskega parka Lahinja           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovna cona Ručetna vas           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomlja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2           
Program priprave za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza           
Program priprave za občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor