Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o ukinitvi statusa javnega dobra           
Program priprave za občinski lokacijski načrt za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš           
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (skrajšani postopek)           
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah Odloka o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak           
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Čardak (skrajšani postopek)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Pravilnik o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor