Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ureditvi tržnice v Črnomlju           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sprememba Tržnega reda trga v Črnomlju           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj           
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj           
Odlok o razglasitvi Hiše Ulica Mirana Jarca 3 v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o ustanovitvi razvojno informacijskega centra Bela krajina           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2009           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Otovec           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor