Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o spremembah Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj           
Odredba o delovnem času, poslovnem času in uradnih urah v občinski upravi Občine Črnomelj           
Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v obdobju januar–marec 2011           
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Izid glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj  na volitvah dne 10. 10. 2010           
Tehnični pravilnik za vodovod           
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010           
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor