Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2011           
Statut Občine Črnomelj           
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj           
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011           
Sprememba tržnega reda trga v Črnomlju           
Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2011           
Program oskrbe s pitno vodo na območju občin Črnomelj in Semič za leto 2011           
Sklep o višini parkirnine za leto 2011           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj           
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2010           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2011           
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor