Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2014           
Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj           
Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa           
Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj           
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti za območje Občine Črnomelj           
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija pri Vražjem kamnu           
Sklep o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec po skrajšanem postopku            
Obvezna razlaga drugega odstavka 13. člena in drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče (TRIS) Kanižarica            
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor