Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Črnomelj           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj           
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij           
Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec           
Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Občini Črnomelj za obdobje 2015-2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor