Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij           
Predlog Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Črnomelj           
Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za programsko obdobje 2015 - 2020            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj            
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v občini Črnomelj           
Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Predlog Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec           
Predlog Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj           
Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo v Občini Črnomelj           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor