Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017           
Predlog Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Črnomelj           
Predlog Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj           
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Črnomelj           
Predlog Odloka o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in pete točke šestega odstavka 101. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj           
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj           
Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2016           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2015           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor