Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina - uradno prečiščeno besedilo           
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Črnomelj za leto 2018           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica v Občini Črnomelj           
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj            
Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Črnomelj           
Predlog Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2018           
Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj           
Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza - skrajšani postopek           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj            
Prelog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj           
Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj           
Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor