Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019           
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza           
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018           
Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor