Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega progama športa v občini Črnomelj za leto 2019           
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj - 1. faza           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj           
Predlog Odloka za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Črnomelj           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.           
Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2018           
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza - skrajšani postopek           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o.           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj - skrajšani postopek           
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Črnomelj za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj            
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor