Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črnomelj           
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v občini Črnomelj           
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2194/2 in 2194/3, obe k.o. 1788 Vino           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o višini parkirnine za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«           
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor