Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2019           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Črnomelj           
Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Črnomelj            
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj            
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj            
Predlog Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2018           
Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«           
Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2019           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor