Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o določitvi datuma praznika Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna  Slovenska Bistrica           
Odlok o razveljavitvi odloka o obveznem prispevku uporabnikov komunalnih storitev s področja vodooskrbe in odvajanje atmosferskih in fekalnih voda za sofinanciranje primarnega omrežja vodovoda, kanalizacija in čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje           
Odlok o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1997           
Razpisuje posvetovalni referendum za območje Krajevne skupnosti Kebelj, o izločitvi območja Krajevne skupnosti Kebelj iz Občine Slovenska Bistrica in vključitvi v morebitno novonastalo Občino Oplotnica           
Razpisuje posvetovalni referendum za območje Krajevne skupnosti Studenice, o izločitvi območja Krajevne skupnosti Studenice iz Občine Slovenska Bistrica  in vključitvi v morebitno novonastalo Občino Poljčane–Studenice           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska  Bistrica v letu 1997           
Razpisuje Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica nadomestne volitve za dva člana Sveta krajevne skupnosti Leskovec-Stari Log           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Alfonz Šarh           
Pravilnik o plačah ter povračilih stroškov za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcij v organih Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica           
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednje ročnega plana prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1996           
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1997           
Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Slovenska Bistrica za leto 1997           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje dne 11. maja 1997           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Makole           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor