Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi območij naselij Gladomes, Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi imen nekaterih naselij na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov občinskega sveta in župana nove Občine Oplotnica           
Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Slovenska Bistrica           
Program priprave sprememb in dopolnitev začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska Bistrica           
Odlok o dežurstvu prodajaln v Občini Slovenska Bistrica           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava dne 21. junija 1998           
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost oglaševanja           
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenska Bistrica v letu 1998           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor