Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko           
Odlok o spremembah odloka o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica           
Odlok o spremembah odloka o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999           
Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko           
Odlok o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o določitvi šolskih okolišev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine           
Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1998           
Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev           
Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica  za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor