Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2001           
Pravilnik o športnih objektih v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2000           
Razpisuje Občinska volilna komisija občine Slovenska  Bistrica nadomestne volitve za člana Sveta  krajevne skupnosti Leskovec–Stari Log           
Razpisuje Občinska volilna komisija občine Slovenska   Bistrica nadomestne volitve za člana Sveta   krajevne skupnosti Črešnjevec           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev            
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranja           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi           
Delitveni sporazum Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica           
Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999           
Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge           
Program priprave za zazidalni načrt Podjetniško obrtniške cone LIP           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo oziroma podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor