Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2002           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica           
Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica           
Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica           
Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica           
Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000           
Odlok o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi poteka ulic ter njihovo preimenovanje na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica           
Merila za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih občanov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor