Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2003           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi – javno dobro           
Program priprave zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo “KUGL“           
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica           
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Alfonz Šarh, Krajevne skupnosti dr. Jagodič, Krajevne skupnosti Impol in Krajevne skupnosti Pohorski odred           
Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja           
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni  rabi – javno dobro           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2001           
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica           
Program priprave zazidalnega načrta za kompleks “Vojašnica”           
Program priprave zazidalnega načrta »Gradišče«           
Pravilnik o spremembah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Slovenska Bistrica           
Spremembe in dopolnitve statuta statuta Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica           
Spremembo odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica           
Program priprave zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko zazidavo “Ob potoku”           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor